[rank_math_breadcrumb]

THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN 3 TẦNG MÁI THÁI HÌNH CHỮ L BT12

  • Mã số: BT12
  • Tên chủ đầu tư: Ông Nguyễn Hoàng Đức
  • Địa chỉ: Huyện Ý Yên – Nam Định
  • Kích thước: 9m x 13m
  • Chi phí đầu tư xây dựng: 2.4 tỷ

Hồ sơ năng lực

Nhận tư vấn miễn phí

0948.439.439