Kiến Trúc

Chủ đầu tư: Gia đình Anh Hoàng

Thông tin dự án: – Chủ đầu tư: Gia đình Anh Hoàng – Địa điểm xây dựng: Khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội – Tầng...

Chủ đầu tư: Gia đình ông Mạnh

1. Thông tin dự án: Chủ đầu tư: Gia đình ông Mạnh Địa điểm xây dựng: xã Phúc Tiến – Phú Xuyên – Hà Nội Tầng cao: 1 tầng. Diện...

Chủ đầu tư: Gia đình ông Trần Văn Tuyên

1. Thông tin dự án: Chủ đầu tư: Gia đình ông Trần Văn Tuyên Địa điểm xây dựng: xã Dược THượng - Sóc Sơn - Hà Nội Tầng cao: 2...

Chủ đầu tư: Gia đình Anh Tiến – Chị Minh

1. Thông tin dự án: Chủ đầu tư: Gia đình Anh Tiến - Chị Minh Địa điểm xây dựng: Khu đô thị Tổng cục V, Bộ Công an. Tầng cao:...

Chủ đầu tư: Gia đình Anh Dương

1. Thông tin dự án: Chủ đầu tư: Gia đình Anh Dương Địa điểm xây dựng: Chung cư SUNSHINE RIVERSIDE – Nhật Tân Tầng cao: 1 tầng. 2. Về ý...

Chủ đầu tư: Gia đình Anh Lê – Chị Hoài

Thông tin dự án: – Chủ đầu tư: Gia đình Anh Lê – Chị Hoài – Địa điểm xây dựng: Khu đô thị Thanh hà, Cenco 5, Hà Đông, Hà...

Chủ đầu tư: Gia đình Chị Hương – Anh Dũng.

Thông tin dự án: – Chủ đầu tư: Gia đình Chị Hương – Anh Dũng. – Địa điểm xây dựng: Chung cư The Pride Hải Phát – Lê Văn Lương...

Chủ đầu tư: Gia đình Anh Hòa.

  Thông tin dự án: – Chủ đầu tư: Gia đình Anh Hòa. – Địa điểm xây dựng: Chung cư Thu nhập thấp Rice City Linh Đàm. – Tầng cao:...

Chủ đầu tư: Gia đình Chị An – Anh Sơn.

Thông tin dự án: – Chủ đầu tư: Gia đình Chị An – Anh Sơn. – Địa điểm xây dựng: Chung cư CT1A – Lê Văn Lương – Thanh Xuân...

Chủ đầu tư: Gia đình Chị Phương – Anh Ngọc

Thông tin dự án: – Chủ đầu tư: Gia đình Chị Phương – Anh Ngọc – Địa điểm xây dựng: Phòng 2016 – Chung cư Bộ Quốc Phòng Mỹ Đình....

Chủ đầu tư: Gia đình Chị Loan – Anh Đức

Thông tin dự án: – Chủ đầu tư: Gia đình Chị Loan – Anh Đức – Địa điểm xây dựng: Phòng 2014 – Chung cư Ecolife Capital. – Tầng cao:...