2

Human Resources

Ths. Kts. Lê Hoài Nam - Giám đốc

Thành viên Hội đồng quản trị, sáng lập Nhà Đẹp Hà Nội năm 2011. Tốt nghiệp Khoa Kiến trúc - Đại học Xây dựng. Hiện tại anh là người đóng vai trò chủ chốt trong việc điều hành, xây dựng chiến lược phát triển của Công ty trên cương vị Giám đốc của Công ty, ngoài việc quản lý chung anh còn tham gia chủ trì nhiều dự án lớn do Nhà Đẹp Hà Nội thiết kế và thi công.

Năng lực: Thạch sỹ Quản lý kiến trúc công trình và Quy hoạch - Kiến Trúc Sư, Thành viên Hội Viên Hội Kiến Trúc Sư và Hội Luật gia Việt Nam

0983 668 746
0983 668 746
Handbook for Building Houses
Contact advice