4

Các công trình đã thiết kế

- Chủ đầu tư: Gia đình Anh Dương

- Địa điểm : Chung cư SUNSHINE RIVERSIDE – Nhật Tân

- Chủ đầu tư: Gia đình Chị Hường

- Địa chỉ: Chung cư Huyndai, HĐ.

- Chủ đầu tư: Gia đình Chị Phương

- Địa chỉ: Chung cư HimLam, HĐ.

- Chủ đầu tư: Gia đình Chị Lan

- Địa chỉ: Chung cư Royal City, HN

- Chủ đầu tư: Gia đình Anh Ngọc Anh

- Địa chỉ: Chung cư Văn Quán, HĐ.

- Chủ đầu tư: Anh Thắng

- Địa chỉ: Chung cư KĐT XaLa, HN

- Chủ đầu tư: Anh Dũng

- Địa chỉ: KĐT Linh Đàm, HN

- Chủ đầu tư: Gia đình Anh Bắc

- Địa chỉ: Chung cư Hoàng Mai, HN

- Chủ đầu tư: Gia đình Anh Bình

- Địa chỉ: Hà Đông, TP.Hà Nội.

- Chủ đầu tư: Gia đình Anh Duy

- Địa chỉ: Hà Đông, TP.Hà Nội.

- Chủ đầu tư: Gia đình Anh Phong

- Địa chỉ: huyện Thanh Trì, TP.HN

- Chủ đầu tư: Gia đình Chị Châu

- Địa chỉ: Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Tư vấn 1: 0983.668.746
Tư vấn 2: 0948.439.439
Cẩm Nang Xây Nhà
Liên hệ tư vấn