Phạm Đình Tuấn

Vì cả hai vợ chồng cùng làm nhà nước nên không có nhiều thời gian rảnh nhiều. Người nhà đã giới thiệu tôi với Nhà Đẹp Hà Nội, thực sự khi bàn giao xong trên cả mong đợi.

>> Xem thêm:

>> Xem thêm:

Có thể bạn quan tâm